BİZ KİMİZ ?

Organik tarım faaliyetinin tüm aşamalarını kontrol etmek ve sertifikalandırmak suretiyle üreticilerden tüketicilere güvenilir organik ürünler ulaştırılmasına yardımcı olmak.

Faaliyet gösterdiğimiz tüm ülkelerde ve Türkiye’de toplum, resmi otoriteler, müşterilerimiz ve çalışanlarımız da dahil tüm paydaşlarımıza ve gelecek nesillere karşı sorumluluk bilinciyle ilerlemek.

Sahip olduğumuz yetki ve sorumlulukların gerekleri doğrultusunda, kanunlar, yönetmelikler, standartlar ve yasal düzenlemeler çerçevesinde faaliyetlerimizi sürdürmek.

Gelecek nesillere daha temiz ve sürdürülebilir bir dünya bırakmak.

Çevre, insan, hayvan sağlığının ve ekolojik dengenin korunmasına katkıda bulunmak.

Paydaşlarımızın ve tüm insanların bu ortak vizyonda birleşmesini ve bu yolda ilerlemesini sağlamak.

Magenta Sertifikasyon Organik Tarım Uygulamaları alanında, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yetkilendirilen bir kontrol ve sertifikasyon kuruluşudur.MAGENTA Organik Tarım Uygulamalarında, TÜRKAK tarafından uluslar arası ISO IEC 17065 ürün belgelendirme standardında akredite olmuş bir kuruluştur.

Bizi telefonla arayabilir +90 216 606 30 37 veya

DUYURULAR VE BİLGİLENDİRMELER