BIOFACH NÜRNBERG 2019 FUARI

Tarım ürünleri, pişmiş ürünler, temel malzemeler, içecekler, Çocuk Bakımı, kozmetik, süt ürünleri, dondurulmuş gıda ürünleri, Şarküteri gıda, deterjanlar, moda aksesuarları, kontrollü biyolojik yetiştiricilikten balık Ma...

Eco-Resort

The modern consumer tends to look for amusement and relaxation without damaging his environment, whether he is spending a few hours in a restaurant or a few days in hotel with a SPA.Creating this standard, ECOGRUPPO ITAL...

5262 Sayılı Kanun Ekleri

Ek-1 (Değişik:RG-22/7/2015-29422) Organik Tarımda Kullanılacak Gübreler, Toprak İyileştiriciler ve Besin Maddeleri (Deniz yosunu üretimi dâhil)   İsim Tanımı, içeriği ve kullanım ko...

Neden Organik Tüketmeliyiz.!

Organik (Ekolojik) tarımın amacı; toprak ve su kaynakları ile havayı kirletmeden, çevre, bitki, hayvan ve insan sağlığını korumaktır. Daha geniş anlamda çevreyi korumayı amaçlayan, doğadan aldığını doğaya geri veren, tar...