Magenta

MAGENTA, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafınca 07/08/2015 tarihinde yetkilendirilmiş olup Organik Tarım Kontrol ve Sertifikasyon Kuruluşu olarak faaliyetlerine başlamıştır. MAGENTA alanında tecrübeli, genç ve yenilikçi bir ekip ile süreklilik, gelişim ve iyileştirme prensiplerini esas alarak, ilgili kanun ve yönetmelikler doğrultusunda kontrol ve sertifikasyon hizmetleri sunmaktadır. Uluslararası düzeyde faaliyetlerini sürdüren MAGENTA; Avrupa Birliği, Amerika Birleşik Devletleri, Orta Doğu, Asya ve Pasifik ülkeleri ile sürdürülebilir tarım entegrasyonunu ve gelişimini desteklemektedir.

Magenta sürdürülebilir üretim alanında faaliyet gösteren uluslararası belgelendirme kuruluşu Ecogruppo Italia ile işbirliği içerisindedir.

BİZ KİMİZ ?

Organik tarım faaliyetinin tüm aşamalarını kontrol etmek ve sertifikalandırmak suretiyle üreticilerden tüketicilere güvenilir organik ürünler ulaştırılmasına yardımcı olmak.

Çevre, insan, hayvan sağlığının ve ekolojik dengenin korunmasına katkıda bulunarak gelecek nesillere daha temiz ve sürdürülebilir bir dünya bırakmayı amaçlıyoruz.

Magenta Sertifikasyon Organik Tarım Uygulamaları alanında, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yetkilendirilen bir kontrol ve sertifikasyon kuruluşudur.MAGENTA Organik Tarım Uygulamalarında, TÜRKAK tarafından uluslararası ISO IEC 17065 ürün belgelendirme standardında akredite olmuş bir kuruluştur.