AB organik tarım mevzuatı ilk olarak 1991 yılında yürürlüğe girmiştir. 2009 yılına kadar AB’nde organik tarımla ilgili uygulanan temel mevzuat Tarımsal Ürünlerin Organik Olarak Üretilmesi ve Tarımsal Ürünler ile Gıda Maddelerine İlişkin Göstergeleri Veren 24.07.1991 tarih ve 2092/91 (ECC) sayılı Konsey Tüzüğü kararıdır. 2092/91 sayılı mevzuat 1 Ocak 2009’dan itibaren yürürlükten kalkmış ve 834/2007, 889/2008 ve 1235/2008 yönetmelikleri 01 Ocak 2009’dan itibaren yürürlüğe girmiştir.

Magenta; AB organik mevzuata göre aşağıdaki ürün gruplarında kontrol ve sertifikasyon hizmeti sunmaktadır.

 • Organik Bitkisel Üretim Kontrol ve Sertifikasyonu
 • Doğadan Toplama Kontrol ve Sertifikasyonu
 • Organik Hayvansal Üretim Kontrol ve Sertifikasyonu
 • Organik Arı Yetiştiriciliği Kontrol ve Sertifikasyonu
 • Organik Tarımda Kullanılacak Gübreler Kontrol ve Sertifikasyonu
 • Organik Tarımda Kullanılacak Toprak İşleyicileri Kontrol ve Sertifikasyonu
 • Organik Tarımda Kullanılacak Besin Maddeleri Kontrol ve Sertifikasyonu
 • Organik Tarımda Kullanılacak Bitki Koruma Maddeleri Kontrol ve Sertifikasyonu
 • Organik Ürünlerin İşlenmesi Kontrol ve Sertifikasyonu
 • Organik Ürünlerin Ambalajlanması Kontrol ve Sertifikasyonu
 • Organik Ürünlerin Etiketlenmesi Kontrol ve Sertifikasyonu
 • Organik Ürünlerin Depolanması Kontrol ve Sertifikasyonu
 • Organik Ürünlerin Taşınması Kontrol ve Sertifikasyonu
 • Organik Ürünlerin Pazarlanması Kontrol ve Sertifikasyonu