MAGENTA; 5262 Sayılı Organik tarım kanunu ve ilgili yönetmeliği çerçevesinde , organik tarım faaliyetlerini, organik ürünleri ve organik girdileri üretimden tüketiciye ulaşıncaya kadar gerçekleşen tüm aşamaları ya da bölümlerini, ilgili kanun ve yönetmelik doğrultusunda kontrol etme ve sertifikalandırma hizmetleri sunmaktadır.

 • Organik Bitkisel Üretim Kontrol ve Sertifikasyonu
 • Doğadan Toplama Kontrol ve Sertifikasyonu
 • Organik Hayvansal Üretim Kontrol ve Sertifikasyonu
 • Organik Arı Yetiştiriciliği Kontrol ve Sertifikasyonu
 • Organik Tarımda Kullanılacak Gübreler Kontrol ve Sertifikasyonu
 • Organik Tarımda Kullanılacak Toprak İşleyicileri Kontrol ve Sertifikasyonu
 • Organik Tarımda Kullanılacak Besin Maddeleri Kontrol ve Sertifikasyonu
 • Organik Tarımda Kullanılacak Bitki Koruma Maddeleri Kontrol ve Sertifikasyonu
 • Organik Ürünlerin İşlenmesi Kontrol ve Sertifikasyonu
 • Organik Ürünlerin Ambalajlanması Kontrol ve Sertifikasyonu
 • Organik Ürünlerin Etiketlenmesi Kontrol ve Sertifikasyonu
 • Organik Ürünlerin Depolanması Kontrol ve Sertifikasyonu
 • Organik Ürünlerin Taşınması Kontrol ve Sertifikasyonu
 • Organik Ürünlerin Pazarlanması Kontrol ve Sertifikasyonu