MAGENTA; 5262 Sayılı Organik tarım kanunu ve ilgili yönetmeliği çerçevesinde, organik tarım faaliyetlerini, organik ürünleri ve organik girdileri üretimden tüketiciye ulaşıncaya kadar gerçekleşen tüm aşamaları ya da bölümlerini, ilgili kanun ve yönetmelik doğrultusunda kontrol etme ve sertifikalandırma hizmetleri sunmaktadır.

 • Organik Bitkisel Üretim Kontrol ve Sertifikasyonu
 • Doğadan Toplama Kontrol ve Sertifikasyonu
 • Organik Hayvansal Üretim Kontrol ve Sertifikasyonu
 • Organik Arı Yetiştiriciliği Kontrol ve Sertifikasyonu
 • Organik Tarımda Kullanılacak Gübreler Kontrol ve Sertifikasyonu
 • Organik Tarımda Kullanılacak Toprak İşleyicileri Kontrol ve Sertifikasyonu
 • Organik Tarımda Kullanılacak Besin Maddeleri Kontrol ve Sertifikasyonu
 • Organik Tarımda Kullanılacak Bitki Koruma Maddeleri Kontrol ve Sertifikasyonu
 • Organik Ürünlerin İşlenmesi Kontrol ve Sertifikasyonu
 • Organik Ürünlerin Ambalajlanması Kontrol ve Sertifikasyonu
 • Organik Ürünlerin Etiketlenmesi Kontrol ve Sertifikasyonu
 • Organik Ürünlerin Depolanması Kontrol ve Sertifikasyonu
 • Organik Ürünlerin Taşınması Kontrol ve Sertifikasyonu
 • Organik Ürünlerin Pazarlanması Kontrol ve Sertifikasyonu